Uczestnicy

W XVII Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Kraków 2019 weźmie udział dwanaście zespołów teatralnych, reprezentujących osiem województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie dwanaście spektakli.