Scena

Prezentacje spektakli podczas XIV Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych „WTOOPA” Lublin 2019 będą odbywały się w … … w Lublinie przy ulicy … …, która może pomieścić około … widzów. Poniżej znajdziecie plan sali teatralnej oraz podstawowe informacje dotyczące wymiarów sceny oraz parametry sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego.

Scena

  • szerokość okna sceny –
  • szerokość całkowita sceny –
  • głębokość sceny –
  • wysokość sceny –
  • wysokość okna sceny –
  • szerokość kulis –
  • szerokość przejścia za horyzontem –
  • plan sceny będzie do pobrania tutaj

Nagłośnienie

Oświetlenie

Za scenę i obsługę techniczną odpowiedzialny jest … …. Z nim też należy ustalać wszystkie kwestie związane z obsługą techniczną spektakli. On też odpowie na wszelkie Wasze pytania.