Uczestnicy

W XIV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Lublin 2019 weźmie udział dziewięć zespołów teatralnych, reprezentujących sześć województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie dziesięć spektakli.