Uczestnicy

W XXII Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” – Kraków 2023 weźmie udział dziesięć zespołów teatralnych, reprezentujących sześć województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie dziesięć spektakli.

Teatr „Nieoetykietkowani”

Sabina Waszut

   Rozdroża

reż. Małgorzata Baryła

Teatr „Nieoetykietkowani” to licealno-studencka grupa artystyczna, prowadzona przez Małgorzatę Baryła w ramach zajęć w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu. Od kilkunastu lat realizujemy cyklicznie premiery, warsztaty i festiwale. Chętnie wspieramy lokalne inicjatywy twórcze, przygotowując happeningi oraz organizując warsztaty dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy i finaliści kilkudziesięciu ogólnopolskich festiwali. W swojej pracy artystycznej stawiamy na rozwój. Jak sama nazwa wskazuje, „Nieoetykietkowani”, czyli niepozwalający się zamknąć w jakiekolwiek szufladki, eksperymentujący z alternatywnymi sztukami scenicznymi, poszukujący odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Staramy się, aby każda kolejna premiera była realizowana w odmiennym stylu, dając upust na scenie nieposkromionej młodzieńczej kreatywności.

Wiele o miłości już napisano i powiedziano. Zapisana w człowieczeństwie i obecna w ludzkim życiu i pragnieniach od zawsze, nie jest już niczym nowym na stronach książek i deskach teatru. A mimo to nieprzerwanie zachwyca, porywa, wzrusza i inspiruje. Tym bardziej gdy nie jest jedynie wytworem wyobraźni twórców, a opisuje prawdziwą historię. Rozdroża w scenicznej interpretacji Teatru „Nieoetykietkowani” przenosi w czasie i pozwala dostrzec urok śląskich podwórek lat 30. XX wieku, a także porywa historią miłości Sofie i Władka.

Teatr „Nieoetykietkowani”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Baryła

Zespół: Klara Baron, Magdalena Cebula, Oliwer Cieślak, Anna Knapik, Inez Mohn, Anna Siedlecka, Michał Szymański, Agnieszka Urbańczyk

Teatr „Bez didaskaliów”

Martyna Chodowska

   Odpycham nogą wszechświat

reż. Martyna Chodowska

Teatr „Bez didaskaliów” działa od 2015 roku w siedzibie XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie. Obecny zespół tworzą uczniowie i studenci. W sezonie 2023/2024 prezentują premierę autorskiego spektaklu Odpycham nogą wszechświat, inspirowanego życiem Ireneusza Morawskiego i Haliny Poświatowskiej.

Dostał od Haliny sto osiemnaście listów, ona od niego dziewięćdziesiąt kilka. Zachowana korespondencja kończy się na tekście pisanym w noc sylwestrową 1962/1963 roku. Kiedy zmarła, Ireneusz był już w związku małżeńskim. Bardzo przeżył wiadomość o jej odejściu. Nigdy nikomu się z tego nie zwierzał, ale po śmierci Haliny bardzo długo nie mógł dojść do siebie. Na szczęście „ta trzecia”, najważniejsza postać naszej scenicznej historii – Helena Morawska, potrafiła rozplątać to, co życie w swej osnowie pogmatwało. Właśnie dzięki niej, pod koniec swojej egzystencji, podsumowując młodzieńczą relację z Poświatowską, Ireneusz stwierdził: „Czy tamto niespełnienie legło jakimś cieniem na moim późniejszym życiu? Nie wiem. Nie sądzę”. Zespół próbuje poszukiwać odpowiedzi na to samo pytanie, konfrontując wspomnienia o przeszłości z pozornie bezpieczną przestrzenią nowego domu.

Teatr „Bez didaskaliów”: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25, 20-620 Lublin

Prowadząca zajęcia: Martyna Chodowska

Zespół: Anna Bajun, Mikołaj Bugała, Antonina Chodowska, Dorian Dolina, Aleksander Kądziela, Julia Kowalczyk, Maksymilian Marek, Iga Nowakowska, Krzysztof Piotrowski, Antoni Rosjan, Alicja Saran, Emilia Sokołowska, Gabriela Wolska

Teatr „Wir”

Sławomir Mrożek

   Męczeństwo Piotra Oheya

reż. Nina Wolska

„Wir” to uczniowie szkół średnich o wielu różnych zainteresowaniach, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych, ale jednym wspólnym, co się zwie: zabawa w teatr. Jak twierdzą sami zaangażowani: teatr pozwala spojrzeć na świat z innej perspektywy i przełamać schemat nudnawej rzeczywistości. Stąd też zeszłoroczny wybór do pracy warsztatowej jednej ze sztuk Mrożka, bo choć temat zawiły i niespecjalnie interesujący młodzież w tym wieku, to walory intelektualne tekstu oraz poziom absurdu zrekompensowały nieunikniony dystans w stosunku do samej fabuły, gwarantując dobrą zabawę na próbach i to poczucie odrealnienia, jakiego jesteśmy świadkami w świecie kreowanym przez autora i na którym tak zależy uczestnikom zajęć.

Męczeństwo Piotra Oheya według jednoaktówki Sławomira Mrożka to charakterystyczna dla autora surrealistyczna groteska, a także uniwersalne przesłanie dotyczące relacji państwo – obywatel, które w naszej najnowszej historii zmieniają się niemal tak jak w swoim scenariuszu przewidział Mrożek. Autor umieścił bowiem akcję sztuki w mieszkaniu rodziny Oheyów, gdzie pewnego dnia pojawia się… tygrys ludojad, co prowadzi do wielu absurdalnych zdarzeń oraz irracjonalnych konsekwencji podejmowanych działań.

Teatr „Wir”: Pałac Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Prowadząca zajęcia: Nina Wolska

Zespół: Bartosz Jankowski, Iga Kostecka, Jonasz Kuszej, Igor Malinowski, Julia Osiecka, Natalia Osiecka, Dominika Szpanka

„DeeL” Teatr Domu Literatury w Łodzi

Antonina Stasiak

   Rozmowa przy herbacie

reż. Adam Wrzesiński

Teatr „DeeL” powstał w Domu Literatury w Łodzi w 2019 roku. Mottem jego działalności jest zdanie z Tanga Sławomira Mrożka: „Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej nijakości”. Nazwa zespołu dobrze oddaje ducha jego działań i poszukiwań teatralnych. Jest wieloznaczna, niejednoznaczna i nieokreślona. W zależności od potrzeb może ulegać modyfikacjom i twórczym zniekształceniom, wnoszącym do jej brzmienia nową jakość. Tak też jest z potencjałem twórczym zespołu. Pierwszy skład osobowy wyłonił się z zajęć warsztatowych, prowadzonych przez recytatora i amatora (pasjonata) teatru, wieloletniego aktora łódzkiej Grupy Teatralnej „Dziewięćsił” i reżysera, a także (od 2006 roku) instruktora dramy – Adama Wrzesińskiego. Teatr „DeeL”, tradycyjnie dla działań scenicznych współtworzonych przez osobę reżysera, kontynuuje w pewnym sensie działalność „Dziewięćsiła”, jest bowiem teatrem literackim. Opiera swoje poszukiwania artystyczne na ciekawych, często nieoczywistych tekstach dramaturgicznych. W pracy warsztatowej nacisk kładzie natomiast przede wszystkim na proces kreowania postaci przez aktora i wpisanie tejże postaci we wspólnie tworzone dzieło sceniczne. Podstawą rozwoju zespołu aktorskiego jest postawienie na pierwszym miejscu rozwoju osobistego aktora, następnie integracja grupy i budowanie zespołowego zaufania oraz współpracy – zarówno na scenie, jak i poza nią. Efekt w postaci spektaklu jest satysfakcjonującym, choć niekoniecznym, dopełnieniem tego procesu.

Czego musiała doświadczyć ta młoda kobieta? W jakiej – jak bardzo toksycznej i niszczącej – była relacji? Co doprowadziło ją do takiego stanu? Czy oglądamy mglisty majak chorego umysłu? A może jesteśmy świadkami wizji lokalnej? Co właściwie znaczą słowa wypowiedziane przez bohaterkę w pożegnalnej (?) telefonicznej rozmowie z mamą? Skondensowana, niespełna półgodzinna, iście psychodramowa miniatura sceniczna, inspirowana poetycką, oniryczną prozą Brunona Schulza oraz lirykami Wisławy Szymborskiej.

„Deel” Teatr Domu Literatury w Łodzi: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź

Prowadzący zajęcia: Adam Wrzesiński

Zespół: Antonina Stasiak

Teatr „Erato”

Bruno Schulz

   Sanatorium Pod Klepsydrą

reż. Danuta Szymczyk

Teatr „Erato” to zespół skupiający młodzież licealną oraz studentów, którzy spotykają się na zajęciach w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu dwa razy w tygodniu . Uczniowie teatru rozwijają się wszechstronnie. Próbują swoich sił w konkursach recytatorskich oraz prezentują się w monodramach, zdobywając niekiedy główne nagrody na rozmaitych konkursach.

Sanatorium Pod Klepsydrą to próba teatralizacji opowiadania Bruno Schulza. To oniryczne widowisko, ukazujące rzeczywistość i perypetie głównego bohatera na pograniczu jawy i snu. Sztuka ta pokazuje życie zawieszone w czasie i przestrzeni, gdzie wspomnienia i marzenia zlewają się w jedną całość. Scenariusz jest również próbą oddania tekstu i dziejstwa scenicznego w dostępny sposób, aby dotrzeć do współczesnego odbiorcy.

Teatr „Erato”: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Powstańców Warszawskich 12, 41-902 Bytom

Prowadząca zajęcia: Danuta Szymczyk

Zespół: Michał Babiak, Tymon Chrobak, Magdalena Futrzyk, Julia Gackowska, Iga Grzesik, Lena Grzesik, Krystian Muszak, Piotr Pawlenka, Marcelina Plaza, Pola Reiman, Emilia Rybak, Anna Spałek, Kamil Trójca, Danuta Ungier, Alicja Wieczorek

„Pracownia Teatralna”

Michał Szczygielski

   Sylwia

reż. Nina Wolska

„Pracownia Teatralna” z Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej” z Zabrza jest prowadzona przez Ninę Wolską. Grupa zrzesza osoby uczęszczające na zajęcia od wielu lat, jak również tzw. świeżynki. Obecny skład, który tworzą uczniowie szkoły podstawowej i średniej, ma na swoim kącie dwie premiery: etiudę Super power super strong oraz prezentowane na tegorocznej krakowskiej edycji WTOOPY przedstawienie Marzenia Marzeny, którego premiera odbyła się w czerwcu tego roku.

Żywa, plastyczna wyobraźnia to bardzo skuteczny oręż wrażliwej nastolatki w walce z ponurą rzeczywistością „bidula” spod Lublina, w którym dziewczyna mieszka i gdzie postanawia urządzić casting do sztuki teatralnej, w której z pewnością zagra główną rolę.

„Pracownia Teatralna”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 „Centrum Edukacji Twórczej”, ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze

Prowadząca zajęcia: Nina Wolska

Zespół: Aleksandra Bąk, Maja Beldzik, Bartosz Klein, Judyta Krause, Alicja Kula, Hanna Lyszczyna, Hanna Powała, Maja Sip, Kateryna Zhabotynska

Teatr „Most”

Agnieszka Grewling-Stolc, Jakub Zalewski

   Freedom

reż. Agnieszka Grewling-Stolc i Jakub Zalewski

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST jako organizacja pozarządowa od 14 lat prowadzi całoroczne, cykliczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Każdego roku uczestnicy zajęć przygotowują autorskie spektakle, które pokazywane są szerokiej gdańskiej publiczności. Obecnie w MOST działa 18 grup teatralnych, scenograficznych i wokalnych, w których udział bierze ok. 230 młodych gdańszczan. Poza pokazami na terenie naszego teatru niektóre grupy biorą udział w konkursach i festiwalach teatralnych w kraju i za granicą. Stowarzyszenie tworzy zespół osób mocno zaangażowanych w edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz dorosłych, a wszelkie podejmowane działania cieszą się ogromną popularnością. Stowarzyszenie dba o to, aby dzieci i młodzież z Gdańska i okolic miały swój własny kawałek przestrzeni, w której będą czuć się bezpiecznie i pod okiem profesjonalistów twórczo rozwijać przez kolejne lata.

Freedom to warsztaty, tworzenie spektaklu od podstaw oraz publiczne pokazy efektu końcowego. Twórcami projektu są Agnieszka Grewling-Stolc oraz Jakub Zalewski, wieloletni instruktorzy teatralni, aktorzy i reżyserzy. Obsada spektaklu składa się z 17 bardzo zdolnych i pracowitych adeptów sztuki aktorskiej w wieku 9-18 lat, wybranych w trakcie dwuetapowego castingu. Ich chęci i zaangażowanie w projekt pozaszkolny o trudnej tematyce są podstawą i gwarancją powodzenia projektu. Scenariusz spektaklu jest inspirowany obecną sytuacją geopolityczną na świecie oraz indywidualnym myśleniem uczestników o wolności. W prosty, ale niejednoznaczny sposób pokazuje działanie „systemu”, wciskanie w ramy i próby walki o swoją szeroko pojętą wolność. Uniwersalność spektaklu polega na pewnej schematyczności scen oraz minimalizmie języka mówionego. Scenografia i zunifikowane kostiumy opierają się na wyraźnych akcentach, prostocie oraz grze kolorów, w której każdy kolor ma znaczenie i jest zarezerwowany dla konkretnej grupy bohaterów.

Teatr „Most”: Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne MOST, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 4/1, 80-230 Gdańsk

Prowadzący zajęcia: Jakub Zalewski, Agnieszka Grewling-Stolc

Zespół: Anna Anzel, Aldona Borówka, Aleks Borówka, Anna Dymkowska, Wiktoria Glaza, Marcelina Gwoździewicz, Matylda Jasińska, Piotr Królak, Szymon Kuberski, Natalia Łodygowska, Agata Nowakowska, Agata Ogoniak, Jakub Olędzki, Natalia Pacuszka, Agata Paszkiewicz, Karolina Rafińska, Lena Stolc

Grupa Musicalowa „eM”

Klaudia Macharzyńska, Monika Kurowska

   To miłość

reż. Klaudia Macharzyńska

Grupa Musicalowa „eM” działa już od 13 lat i na przestrzeni tego czasu stworzyła wiele koncertów i spektakli. Młodzież tworzy projekty, odpowiadając na potrzeby i problemy nie tylko swoje własne, ale także świata. Uczy się zaglądać w głąb siebie i odkrywać nieznane dotąd możliwości, szlifuje swój warsztat wokalny, aktorski i taneczny, ale przede wszystkim dobrze się bawi, rozmawia, wymienia myślami i spostrzeżeniami na tematy, które ją dotykają. To po prostu przestrzeń, w której można być sobą, gdzie ściąga się wszelkie maski i wykorzystuje sztukę jako formę wyrażania swoich myśli.

Spektakl To miłość to muzyczne przedstawienie opowiadające o miłości, która nie jest czarno-biała, która koi i boli jednocześnie, która dotyka głęboko duszy i zostawia na niej ślad. To próba rozliczenia się z przeszłością, zmierzenia z teraźniejszością i spojrzenia na przyszłość w tak wielu odcieniach. To wreszcie autorskie teksty, polskie piosenki współczesnych autorów oraz pełen emocji taniec. Pokażemy Wam, że miłość niejedno ma imię, jest nieoczywista, pełna sprzeczności, czasem trudna, ale i tak piękna. Bo na koniec każdego dnia wszyscy uświadamiamy sobie, że warto kochać.

Grupa Musicalowa „eM”: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zjednoczenia 67, 43-250 Pawłowice

Prowadzące zajęcia: Klaudia Macharzyńska, Monika Kurowska

Zespół: Julia Bortlik, Jakub Gruszka, Paweł Grygier, Anna Janulek, Klaudia Klepek, Zuzanna Król, Norbert Kubiena, Hanna Kurowska, Olga Myszka, Joanna Okopa, Katarzyna Prusaczyk, Sebastian Sacewicz, Weronika Skoczeń, Hanna Skorupka, Marcin Szulik, Katarzyna Wantuła, Katarzyna Wasilewicz, Maciej Wojtas

Zespół Teatralny Sceny „i”

   MiMi

reż. Joanna Rudkowska i zespół

Zespół Teatralny Sceny „i” to grupa sześciu młodych, kreatywnych osób, z których każda wnosi do wspólnej, artystycznej przestrzeni swoją własną, wyjątkową i intrygującą energię. Są otwarci, chętni do podejmowania nowych wyzwań, zdeterminowani i bardzo kreatywni. Z entuzjazmem chłoną materię teatru, czerpią satysfakcję z pokazywania siebie na scenie i świetnie potrafią współpracować podczas tworzenia spektakli. Zespół rozpoczął pracę we wrześniu 2020 roku, ma na swoim koncie trzy premiery. Skład zmieniał się na przestrzeni tych kilku lat, ale dobra energia pozostała.

Spektakl MiMi jest nasz. Od początku do końca. To efekt wielogodzinnych dyskusji, niekończącej się burzy mózgów i niezliczonych improwizowanych etiud. Stworzyliśmy nasz świat, do którego zapraszamy widza. Bez trailera!

Zespół Teatralny Sceny „i”: Młodzieżowy Dom Kultury im. A. Bursy, os. Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków

Prowadząca zajęcia: Joanna Rudkowska

Zespół: Patrycja Cieślik, Agata Kamińska, Bartosz Letner, Nel Stokłosa, Zofia Szot, Oskar Ulatowski

Grupa Teatralna „Próbownia”

Grupa Teatralna „Próbownia” to zespół skupiający młodych ludzi, powstały w 2011 roku. Od tamtej pory działa jako sekcja Chodzieskiego Domu Kultury. Samodzielnie opracowujemy sztuki, interpretujemy gotowe teksty, a wcześniej pisaliśmy także własne scenariusze. Jesteśmy sobie sterem i żeglarzem, bo sami reżyserujemy, obmyślamy stroje, rekwizyty i charakteryzację. Często sięgamy po groteskę, wyśmiewając absurdy życia. Naszym celem jest promowanie sztuki teatralnej w lokalnym środowisku, co jednocześnie pozwala nam na realizowanie swojej pasji – bycia na scenie.

Grupa Teatralna „Próbownia”: Chodzieski Dom Kultury, ul. Warsztatów Jazzowych 2, 64-800 Chodzież

Prowadzący zajęcia: Piotr Mąka

Zespół: Wiktoria Jóźwiak, Kajetan Kołodziej, Michalina Kozioł, Szymon Nowak, Zuzanna Ryszewska, Blanka Sworowska, Nikodem Szudrowicz

Zduńska Wola

Uczestnicy: Zuzanna Lewicka, Weronika Pluskota

Stowarzyszenie WTOOPA

Piotr Kawczyński, Sara Kolankowska, Stanisław Nowak, Konrad Sobczak, Janusz Sikora, Michał Stachowski, Robert Wroński, Kamil Żebrowski

WTOOPA Press

Adam Jabłoński, Aleksander Kowalczyk, Oliwia Stęsicka

Obsługa techniczna

Sebastian Piwowarczyk

Wolontariat

Kinga Garbarczyk oraz członkowie Zespołu Teatralnego Sceny „i” oraz Grupy Teatralnej „Próbownia”