O WTOOPIE

Dlaczego?

Uczestnicząc w wielu przeglądach, festiwalach oraz konkursach, dojrzewaliśmy. Niektóre rzeczy nas zachwycały, a inne znów niekiedy doprowadzały do szału. Doszliśmy w pewnym momencie do wniosku, a było to w 2011 roku, że chcemy zorganizować nasze własne spotkania teatrów amatorskich, w których wszystko będzie idealne! I tak właśnie w listopadzie 2013 roku powstała nasza WTOOPA!

Jak?

WTOOPA nie ma formuły konkursowej, co bardzo mocno pragniemy podkreślić, bowiem głównym celem tej imprezy ma być rozwijanie u młodych ludzi ich pasji, jaką jest teatr. Służyć temu mają liczne warsztaty teatralne, prezentacje spektakli, a także wspólne szczere dyskusje. Aby to osiągnąć, istotny jest udział zaproszonych zespołów w całej WTOOPIE, a nie jedynie w dniu prezentacji spektaklu.

Po co?

Może wyjaśnienie, po co robimy WTOOPĘ, zabrzmi nieco górnolotnie, ale będzie za to bardzo szczere. WTOOPA ma być czasem pracy i radości dla wszystkich, którzy teatr kochają i bez którego ich życie byłoby uboższe. Dlatego właśnie celowo zrezygnowaliśmy z formuły konkursowej, uważamy bowiem, że już samo obcowanie ze sceną, tekstem, rekwizytem i słowem będzie dla wszystkich uczestników WTOOPY największą nagrodą.

Co nas wyróżnia?

Dobór zespołów

Postanowiliśmy, że nie będziemy ogłaszać nigdzie żadnego oficjalnego naboru na WTOOPY, dlatego też nie znajdziecie nigdzie żadnych naszych formularzy zgłoszeniowych. Zespoły wybierane i zapraszane są przez Bazę i Organizatorów według „bardzo skomplikowanych reguł i zasad”, które są znane tylko nielicznym. To na nas spoczywa odpowiedzialność znalezienia Was. Ale oczywiście, jeśli tylko jakiś zespół zechce wziąć udział w naszych Spotkaniach Teatralnych, to wystarczy do nas napisać.

Warsztaty

Najważniejszą częścią WTOOPY są intensywne warsztaty teatralne (np. praca nad tekstem, emisja głosu, ruch sceniczny, dykcja, improwizacja, charakteryzacja teatralna, warsztaty aktorskie itd.), które prowadzić będą instruktorzy teatralni oraz specjalnie zaproszeni przez nas goście i nasi przyjaciele. Ponadto na WTOOPIE zorganizowane mogą zostać również warsztaty dla opiekunów zespołów i/lub obsługi technicznej (np. dźwięk, oświetlenie, fotografia teatralna, scenografia, reżyseria itd.).

Spektakle

Organizatorzy nie narzucają żadnych wymogów dotyczących formy czy czasu trwania spektaklu (ale bez przesady!), który zaproszony zespół przedstawi w trakcie WTOOPY, z wyjątkiem czasu niezbędnego do przygotowania spektaklu od strony technicznej, który wynosi maksymalnie 30 minut (chociaż i on w wyjątkowych sytuacjach może ulec wydłużeniu). Zaproszone zespoły nie są również ograniczone do zaprezentowania tylko jednego spektaklu (ta kwestia jednak musi zostać ustalona indywidualnie). Wszelkie opłaty związane z ZAiKS-em ponoszą zespoły.

Akredytacja

W ramach akredytacji zaproszone zespoły mają zagwarantowane zakwaterowanie (3 noclegi), całodniowe wyżywienie (8 posiłków), a także czynny przez cały czas trwania WTOOPY minibufet. Oraz, oczywiście, udział we wszystkich przygotowanych warsztatach i atrakcjach. Po upływie terminu płatności akredytacji NIE BĘDZIE ONA ZWRACANA uczestnikom w przypadku rezygnacji z udziału, co spowodowane jest poniesionymi już przez organizatora kosztami.

Wnioski

Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z ciepłym przyjęciem i będzie stanowić dla wielu zespołów jedynie początek teatralnej przygody z WTOOPĄ. Ale o tym będziemy już sobie wspólnie rozmawiać, kiedy się spotkamy…

Kalendarium