Uczestnicy

W IV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Kraków 2015 weźmie udział osiem zespołów teatralnych, reprezentujących sześć województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie dziewięć spektakli.

„Inowrocławski Teatr Otwarty” (ITO)

Miłka Malzahn

   Korytarz

Martin Crimp

   W Republice Szczęścia

reżyseria: Elżbieta Piniewska

„Inowrocławski Teatr Otwarty” (ITO) działa od 1996 r. przy Kujawskim Centrum Kultury. Grupa skupia młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Pełną odpowiedzialność za podpisanie paktu z Melpomeną ponosi Elżbieta Piniewska – opiekun teatralny, reżyser i nauczycielka języka polskiego w I LO. Zajęcia teatralne odbywają się 2-3 razy w tygodniu w Teatrze Miejskim oraz I LO i Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka. W dobie kryzysu wartości ITO stara się pokazać, że nieistnienie, które ogarnia społeczeństwo uciekające w konsumpcję, można jednak przezwyciężyć.

Korytarz na podstawie dramatu Miłki Malzahn pokazuje korporację jako formę podstępnej zależności. Ludzie próbują odnaleźć się w labiryncie pokoi, krzeseł, foteli prezesów i bezpośrednich przełożonych. Wiedzą o tym, że jest kryzys, ciągle słyszą „finanse, kredyt, mieszkanie”. Nie ma łatwej recepty, co zrobić w życiu, żeby być szczęśliwym. A czasami wystarczy po prostu choć na chwilę przerwać ten wyścig szczurów.

Bohater sztuki Martina Crimpa W Republice Szczęścia jest przekonany o tym, że sam pisze scenariusz własnego życia. Nie jego ojciec, nie matka, nie przyjaciele. Ma prawo wyboru i nieustannie z tego korzysta. Może robić, co chce, ubierać się, jak chce, jeść, co chce. Ale czy z tego powodu jest szczęśliwy? Jest to monodram w wykonaniu Marcina Sipińskiego.

„Inowrocławski Teatr Otwarty” (ITO): Kujawskie Centrum Kultury, ul. Jana Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław

Prowadząca zajęcia: Elżbieta Piniewska

Zespół: Karolina Fabianowska, Anna Grzybowska, Agata Katzur, Julia Korsakowska, Marcelina Kostańska, Sebastian Kowalewski, Adam Okoński, Anna Orłowska, Wiktoria Pijanowska, Anna Piniewska, Marcin Rogoziński, Agata Romańczuk, Lena Siódmak, Marcin Sipiński, Jakub Szyperski, Joanna Świtek, Michał Witkowski

ITO

Teatr „Prawie Lucki”

   Non-Stop-Show

reżyseria: Edyta Łysakowska-Sobiczewska i zespół

Teatr „Prawie Lucki” powstał w 1998 r. z inicjatywy grupy młodych zapaleńców, którzy „kochają teatr w sobie, a nie siebie w teatrze”. Zaczynali spektaklem opartym na Recyclingu Tadeusza Różewicza, a kolejne pokolenia przejęły jakoś fascynację duchowym Mistrzem. Myślą, patrzą i mówią fragmentami Dzidzibobo, Naszej małej stabilizacji czy Walentynek. Zespół brał udział w wielu konkursach i przeglądach teatralnych z różnym skutkiem, ale najważniejsze dla nich są chwile rozmów w „Ciemni”, czyli w sali prób, gdzie młodzież spędza znaczną część swego szkolnego żywota.

Spektakl Non-Stop-Show powstał na podstawie fragmentów różnych utworów Tadeusza Różewicza (dramatów, prozy, wierszy) oraz tekstów własnych zespołu. Młodzi autorzy spektaklu, wykorzystując papkę medialną oraz ciągle aktualne teksty swego Mistrza, nazwanego przez Z. Majchrowskiego „świadkiem koronnym XX wieku”, zamierzają sprowokować do popatrzenia na świat „okiem poety”. Teksty przez nich odczytane przez pryzmat własnych doświadczeń i własnej wrażliwości to głos w dyskusji na temat współczesnego świata, w którym przybywa „psich kup, a ubywa człowieka”. Z kolejnych scen wyłania się obraz współczesnego świata z jego komercją, automatyzacją życia, upadkiem tradycyjnych wartości; świata, na którym zawisło wielkie pytanie Różewicza: „unde malum?”. Nie chcemy być ślepcami, chcemy widzieć.

Teatr „Prawie Lucki”: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo

Prowadząca zajęcia: Edyta Łysakowska-Sobiczewska

Zespół: Paulina Angel, Marta Bartnicka, Oliwia Białaszewska, Dorota Detlaff, Angelika Grubba, Natalia Grzenkowicz, Oskar Jopek, Kinga Kielińska, Agata Knapińska, Jakub Korthals, Marta Kotłowska, Paulina Kowalczyk, Paula Krzemińska, Agnieszka Lesner, Julia Lewańczyk, Kacper Smorawiński

PRAWIE_LUCKI

Teatr „Doraźny”

   Ballada bezludna

reżyseria: Mateusz Wróbel

Teatr „Doraźny” to grupa młodych aktorów-amatorów, lubiąca eksperymentować z różnymi technikami teatru formy. Działa w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim pod opieką Urszuli Bilskiej.

Ballada bezludna to zbiór kilku etiud teatralnych, w których główną rolę gra zwykły szary papier. Spoiwem tych opowieści jest inspiracja twórczością Bolesława Leśmiana, ukryta w dźwiękach stwarzanych na żywo, scenografii oraz obrazach malowanych światłem i fakturą papieru.

Teatr „Doraźny”: Miejskie Centrum Kultury, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Prowadzący zajęcia: Urszula Bilska, Mateusz Wróbel

Zespół: Aleksandra Bilska, Konrad Dzik, Klaudia Jakubowska, Joanna Karcz, Monika Karcz, Jakub Kozakiewicz, Bartosz Sałapski, Claudia Sbriglio

DORAZNY

Teatr „Trupa”

Hanoch Levin

   Zimowy pogrzeb

reżyseria: Jolanta Tomasiewicz

Teatr „Trupa” działa w PMDK w Lubartowie od 1994 r. Teatr tworzył spektakle i etiudy w oparciu o dramaty i prozę T. Różewicza, W. Gombrowicza, S. Mrożka, K.I. Gałczyńskiego, T. Boya-Żeleńskiego. Po okresie satyrycznym teatr zmienił swoje oblicze i zrealizował kilka spektakli, bazujących na wyobraźni wyrażanej przez ekspresję ruchową i muzykę (spektakle Szczeliny istnienia, Strefa bez cienia itp.). Ostatnie spektakle 111 i Zimowy pogrzeb to powrót grupy do pracy ze słowem. Teatr „Trupa” jest laureatem wielu nagród wojewódzkich i ogólnopolskich przeglądów teatralnych.

Zimowy pogrzeb Hanocha Levina to burleska w ośmiu odsłonach. W swoich „komediach domowych” udaje się autorowi zachować równowagę między tragizmem a komizmem. Dzięki temu jego utwory mogą w jednakowym stopniu budzić śmiech i powodować łzy. Połączenie elementów tragizmu i komizmu wywołuje efekt groteski i obcości. W swoich dramatach Levin w mistrzowski sposób odsłania prawdę o człowieku, obnaża słabości i to, co każdy chce pozostawić na zawsze w ukryciu, czego się wstydzi, o czym chciałby zapomnieć.

Teatr „Trupa”: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Szaniawskiego 64, 21-100 Lubartów

Prowadząca zajęcia: Jolanta Tomasiewicz

Zespół: Bartłomiej Brodawka, Jan Filip, Ole Kozdraj, Milena Majewska, Katarzyna Rybacka, Aleksandra Sajda, Julia Słomińska, Maja Słomińska, Weronika Weremczuk, Kamil Żebrowski

LUBARTOW

Teatr „Maska”

Marek Hłasko

   Trzy kroki w chmurach

reżyseria: Andrzej Morawa

Teatr „Maska” powraca na krakowską WTOOPĘ! Zespół ten tworzy grupa fantastycznych, cudownych, wesołych i przepełnionych optymizmem ludzi, dla których „zabawa” w teatr stanowi najdoskonalszą formę relaksu i wypoczynku przed codziennością. Oprócz tego, że są prawdziwymi miłośnikami teatru, to są prawdziwymi teatralnymi przyjaciółmi!

Spektakl jest oparty na trzech opowiadaniach Marka Hłaski: Coś świętego, Pierwszy krok w chmurach i Śliczna dziewczyna. Mimo że tematycznie odrębne, zostały splecione razem przez tych samych aktorów, grających w każdej odsłonie. Sztuka zdecydowanie inna, niż dotychczas zrealizowane przez Teatr „Maska”. Daleka od groteski i absurdu, tak często przewijającej się w 15-letniej historii naszego teatru. Mimo że i w tym przedstawieniu można znaleźć sceny wzbudzające uśmiech, lecz ma on nieco inny wymiar. A próba ukazania na scenie brutalnego obrazu peerelowskiej rzeczywistości niewątpliwie nie należy do łatwych zadań.

Teatr „Maska”: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, ul. Żwirki i Wigury 11, 32-050 Skawina

Prowadzący zajęcia: Andrzej Morawa, Marta Tyrpa

Zespół: Ramzi Bahlawan, Kamil Cudejko, Mateusz Droździewicz, Przemysław Ficek, Piotr Golonka, Dominik Lisek, Barbara Mioduszewska, Patrycja Polek, Aleksandra Sroka, Cecylia Wyroba

MASKA

Grupa Teatralna „Kokon”

Sławomir Mrożek

   Zabawa

Igor Gorzkowski

   Tajemniczy klient

reżyseria: Krystyna Jędrys i zespół

Grupa Teatralna „Kokon” skupia młodzież ze szkół średnich i studentów. Powstała w 1995 r. i od początku prowadzona jest przez aktorkę Krystynę Jędrys. Zmieniający się z roku na rok zespół zrealizował kilkanaście teatralnych premier, zagrał kilkadziesiąt przedstawień, w których wystąpiło ponad stu młodych aktorów. Pierwsze spektakle zrealizowano w oparciu o wiersze polskich autorów. Powstały wówczas Kobiety według poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Wisławy Szymborskiej, Anny Kamieńskiej i tekstów filozoficznych, spektakl dla dzieci Po rozum do głowy według Jana Brzechwy oraz spektakl Miłość w oparciu o polską poezję miłosną. Następne lata zaowocowały adaptacjami dzieł literatury polskiej i światowej, a w 2003 r. zespół aktorski sięgnął po teksty młodych dramatopisarzy. Każdy kolejny rok pracy przynosi teatrowi nagrody na festiwalach teatrów młodzieżowych. Dla wielu młodych aktorów teatralna przygoda, rozpoczęta właśnie w tym zespole, zaowocowała potrzebą stałego kontaktu z teatrem.

Bohaterami Zabawy są trzej młodzi mężczyźni, którzy – mimo umysłowej ociężałości – odczuwają wyższe potrzeby. To, czego szukają, to nie tylko tytułowa tania zabawa w remizie. Łakną prawdziwej sztuki. Nie znajdując jej, próbują sami podjąć trud tworzenia, ale brak im środków. Niemożność zaspokojenia tej głębokiej potrzeby kontaktu ze sztuką rodzi nieprzewidywalne zachowania.

Tajemniczy klient to spektakl o Wesołym, czyli o człowieku z „misją”, który identyfikuje się z bohaterem komiksu Chameleonem i jak on samotnie próbuje wpływać na rzeczywistość. W tym celu, wykorzystując znane mu środki aktorskie, testuje jakość obsługi w branży usługowo-handlowej, gdyż ma nadzieję, że w ten sposób choć w niewielkim stopniu przyczyni się do poprawy naszej codzienności.

Grupa Teatralna „Kokon”: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn

Prowadząca zajęcia: Krystyna Jędrys

Zespół: Dominik Chojnacki, Gabriela Dąbrowska, Mariusz Gadomski, Klaudia Grygo, Sandra Iwańczuk, Gabriela Jeziorska, Klaudia Kieczmerska, Bartosz Markowski, Adrian Przecioska, Szymon Rogalski, Karol Sochacki, Mateusz Stanisławski, Julita Ślubowska

KOKON

Teatr „Prima Aprilis”

Michał Orzyłowski

   Zakrzywiony świat

reżyseria: Michał Orzyłowski

Teatr „Prima Aprilis” to teatr amatorski założony w styczniu 2015 r. w Krakowie przez Michała Orzyłowskiego oraz Piotra Wojdyłę. Charakterystyczne jest, że wszystkie ich przedstawienia to spektakle autorskie. W ich sztukach grają studenci i maturzyści, których łączy jedna pasja, jaka jest teatr. Celem tego teatru jest promowanie młodych talentów aktorskich, reżyserskich, scenograficznych czy scenopisarskich.

W wykonaniu krakowskiej grupy zobaczymy dwie jednoaktówki z cyklu Zakrzywiony świat. Wieczność: Gdyby tak mieć możliwość spotkać czas we własnej osobie… o co można by go zapytać? Albo może lepiej nie pytać o nic? Lepiej nie wiedzieć zawczasu, co się dzieje z człowiekiem w chwili odejścia z materialnego świata… A dzieją się rzeczy osobliwe… Śmierć: Śmierć to taka mroczna postać, taki biały szkielet, w czarnym, zakapturzonym płaszczu i z kosą w kościstej dłoni – swym niezastąpionym atrybutem władzy. Tak przynajmniej jest przedstawiana w kulturze i sztuce od zarania ludzkości. Ale to kompletna bzdura. Okazuje się bowiem, że wygląda całkiem pospolicie, posiada całkiem pospolite imię i codziennie wykonuje całkiem pospolite porządki… Jedynie niepospolity był moment jej zaistnienia po raz pierwszy. No i, oczywiście, cała ta niedorzeczna historia z lasem…

Teatr „Prima Aprilis”: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Prowadzący zajęcia: Michał Orzyłowski

Zespół: Karol Krzystanek, Anna Lach, Adrian Tatrocki, Weronika Witek, Piotr Wojdyło

PRIMA_APRILIS

Zespół Teatralny „Studio T”

Zespół Teatralny „Studio T” istnieje od 1989 r., kiedy to został założony przez Elżbietę Barańską-Konieczną. Młodzież biorąca udział w zajęciach szkoli swój warsztat aktorski podczas ćwiczeń dykcyjnych oraz ruchowych, a także pracując nad tekstem literackim, przygotowując etiudy teatralne i wreszcie tworząc spektakle. W tym roku „Studio T”, prowadzone przez Annę Kamykowską, jest gospodarzem WTOOPY po raz pierwszy.

Zespół Teatralny „Studio T”: Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków

Prowadząca zajęcia: Anna Kamykowska

Zespół: Hanna Baran, Bartłomiej Halibart, Maciej Kucharski, Anna Łakomy, Katarzyna Ratasiewicz, Zuzanna Schoen-Żmijanka, Artur Stefańczyk, Michalina Ziomek

Baza

Michał Graffstein, Agnieszka Grzegorzek, Justyna Janczur, Michał Stachowski, Wojciech Włodarski, Joanna Wojcieszek