Uczestnicy

W XXIV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” – Chodzież 2024 weźmie udział XXX zespołów teatralnych, reprezentujących XXX województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie XXX spektakli.

  

reż. …

…: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

  

reż.

…:

Zespół:

  

reż.

…:

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

  

reż.

…:

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

  

  

reż.

…:

Zespół:

  

reż.

…:

Prowadzący zajęcia:

Zespół:

  

reż.

…:

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

  

reż.

…:

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

  

reż.

…:

Prowadzący zajęcia:

Zespół:

Stowarzyszenie WTOOPA

WTOOPA Press

Wolontariat