Uczestnicy

W XIX Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Kraków 2022 weźmie udział dziesięć zespołów teatralnych, reprezentujących siedem województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie jedenaście spektakli.

Teatr „Face To Face”

Krystyna Chołoniewska

Poczekalnia

reżyseria: Zbigniew Rudecki i Justyna Rubajczyk

Teatr działa od 10 lat w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli, skupiając młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Każdego roku grupa bierze udział w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach teatralnych, zdobywając różne nagrody zespołowe i indywidualne, ale przede wszystkim rozwijając aktorskie umiejętności w trakcie różnych warsztatów teatralnych. Młodzież dzieli się swoją pasją, energią i empatią nie tylko na scenie. Po prostu kochamy to, co robimy!

Zwykła na pozór poczekalnia, taka do gabinetu lekarskiego, w której spotykają się przypadkowi ludzie po tak zwany papierek. Jednak, żeby go otrzymać, wystawieni zostaną na społeczny eksperyment. Restrykcje, ograniczenia, pozornie dobrowolna manipulacja, strach, poczucie winy, oczekiwanie nagrody. Cienki balans na granicy realu. Czy tajemnicza metamorfoza zmieni ich myślenie? Uspokoi sumienie? Co z tego wyniknie?

Teatr „Face To Face”: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Rudecki

Zespół: Mateusz Firlej, Igor Fryś, Igor Korcewicz, Zuzanna Lewicka, Amelia Paradowska, Weronika Pluskota, Justyna Rubajczyk, Bartosz Sławski, Kaja Sobota, Marcel Stasiak, Kamil Woliński

Grupa Teatralna „Dialog”

Agata Parada

Dzieci gwiazd

reżyseria: Katarzyna Baraniecka

Grupa Teatralna „Dialog” powstała we Wrocławiu w 2021 roku. Pierwszą realizacją zespołu był spektakl Między nami zwierzętami, oparty na wierszach Juliana Tuwima i Jan Brzechwy.

Dzieci gwiazd to spektakl poruszający problem manipulacji i ukazujący mechanizmy wciągania młodych ludzi do sekt. To również spektakl o marzeniach, braku miłości i wsparcia, szukaniu własnej drogi i… o miłości, która jest w stanie pokonać zło.

Grupa Teatralna „Dialog”: ALA – Autorskie Licea Artystyczne, ul. Robotnicza 36/38, 53-606 Wrocław

Prowadząca zajęcia: Katarzyna Baraniecka

Zespół: Michał Adamski, Kacper Osiński, Milena Różańska, Naomi Zaborowska, Julia Zgierska

Tykociński Teatr Amatorski

Ryszard Matusiewicz

Rozmowy z Panią Mortis

reżyseria: Marcin Kwiatkowski

Tykociński Teatr Amatorski jest spadkobiercą dwóch tradycji teatralnych: polskiego ruchu amatorskiego, którego działalność jest udokumentowana od 1913 roku i żydowskiego teatru amatorskiego, działającego od 1919 roku do połowy lat 20. XX w. Po przerwie wywołanej wojną i ogólnym klimatem społecznym Tykociński Teatr Amatorski odrodził się w 1985 roku z inicjatywy Muzeum w Tykocinie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tykocińskiej. Odtąd działa, pielęgnując historię, tradycję i kulturę dawnego Tykocina i Podlasia. Przedstawia sztuki nawiązujące do klimatu XIX-wiecznych i przedwojennych teatrów prowincjonalnych i wędrownych. Główny nurt działalności to przywracanie pamięci o minionych czasach i zdarzeniach z historii Tykocina, ukazywanie bogactwa kultury Podlasia, a także odwoływanie się do współczesności, tematyki obyczajowej, pokazującej Tykocin i region współcześnie. Działania teatralne obejmują całe miasto, bowiem miejscami spektakli były i są: kościół parafialny, synagoga, zamek, muzeum, dom kultury, szkoła, restauracje i remiza strażacka. Teatr łączy całą społeczność – aktorzy pochodzą z różnych środowisk i grup wiekowych, dlatego na scenie potrafią się spotkać trzy pokolenia danej rodziny, uczniowie i nauczyciele oraz seniorzy. Teatr, choć nie ma własnej sceny, wystawia wiele sztuk i chętnie z nimi podróżuje po całym Podlasiu.

Mężczyznę w średnim wieku podczas porannej toalety nawiedza Śmierć. W wyniku pomyłki urzędowej daje mu trzy dodatkowe miesiące na dokończenie niezałatwionych spraw. Czy to wystarczający czas? Spektakl mówi o życiu i jego nieodłącznej opozycji – śmierci. O pragnieniach i próbie ich realizacji. I o tym, że w życiu na nic nie jest za późno.

Tykociński Teatr Amatorski: Port Kultury Tykocin, ul. Złota 2, 16-080 Tykocin

Prowadzący zajęcia: Marcin Kwiatkowski

Zespół: Jadwiga Berlińska, Alicja Bogusz, Julia Kurowska, Patryk Kurowski, Daria Kwiatkowska, Marek Malinowski, Arkadiusz Napiórkowski, Katarzyna Oświecińska, Maria Pogorzelska, Monika Rogowicka, Dominik Rudawski, Bartosz Rzędzian, Tadeusz Świętorzecki, Milena Ziziuk

Teatr „Yeta”

Krzysztof Kamil Baczyński

Człowiek, który chciał żyć drugi raz

reżyseria: Adam Wrzesiński

Teatr Yeta powstał w 2011 roku. Mottem jego działalności jest zdanie ze „Scenariusza dla trzech aktorów” Bogusława Schaeffera: „Bezmyślna sztuka, to kres sztuki!”. Nazwa zespołu wyłoniła się po kliknięciu w link „Losuj artykuł” na Wikipedii. Yeta pochodzi z argentyńskiego slangu lunfardo, którym posługują się „tangueros” – osoby zawodowo zajmujące się tangiem. Yeta oznacza… czynność przynoszącą pecha. Pierwszy skład osobowy wyłonił się z zajęć warsztatowych, prowadzonych dla adeptów off-owej Grupy Teatralnej „Dziewięćsił” (działającej w Łodzi w latach 1987-2012) przez – związanego z nią od 1991 roku, recytatora, aktora i reżysera, od 2006 roku instruktora dramy – Adama Wrzesińskiego. Yeta jest teatrem literackim, opiera swoje poszukiwania artystyczne o ciekawe teksty dramaturgiczne, przede wszystkim młodych polskich autorów, ale w swej pracy sięga również po „znanych i uznanych” dramaturgów i literatów. W pracy warsztatowej główny nacisk kładziemy na proces kreowania postaci przez aktora i wpisanie tejże postaci we wspólnie budowane dzieło sceniczne.

Każdy z nas chciałby mieć daną drugą szansę. Na wybór szkoły, zawodu… czasem swojej drugiej połowy. Kusi wizja traktowania życia jak kręcenia filmu, gdzie można zawsze krzyknąć: „Stop kamera! Powtarzamy!”. Czy jednak druga szansa powiedzie się bez bagażu doświadczeń z „pierwszej”? Czy brak tego bagażu nie spowoduje, że uparcie powtarzać będziemy raz po raz te same błędy? Jak zareagujemy, widząc po drugiej stronie ulicy kogoś bardzo nam bliskiego, kto… od dawna już nie żyje? Czy brak pogodzenia z życiem – ale także i z losem, z koniecznością przemijania – nie stanie się wirusem, wnikającym w naszą osobowość i niszczącym ją od środka równie cicho jak skutecznie? Za podstawę scenariuszową posłużył tekst z wczesnego okresu twórczości K.K. Baczyńskiego, „ikony pokolenia Kolumbów”. Zamysł adaptacyjny oddaje – pełen typowego dla katastrofistów – klimat kosmicznego entourage’u i kontrastów między sielankową wizją życia a jego szarą i pełną niepokoju rzeczywistością. W sposób typowy dla ówczesnych utworów Baczyńskiego – „poety Apokalipsy spełnionej” – historia zawarta w tym przedstawieniu pokazuje atrofię związków między ludźmi, ich zamieranie i niweczenie w sytuacji odcięcia od korzeni – od wartości, miłości, bliskości i rodzinnego ciepła. Daje świadectwo, że bez tych wartości osobowość człowieka rozpada się na części („elementy”) i nie pomoże w tym żadna ucieczka. Ani na równoległą oś czasu, ani do innego miasta, ani do innego życia. Przeszłość bowiem – miast budować i trwać niczym fundament – okaże się kamieniem u szyi, ciążącym do dna. W towarzyszącej temu spektaklowi autorskiej muzyce w dalekim tle czai się Nieznane i jego przyboczny giermek – Przerażenie. Daleko też, choć wyraźne, są tu słyszalne odgłosy karabinowej palby i równego, złowrogiego łoskotu podkutych, żołnierskich butów.

Teatr „Yeta”: Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Prowadzący zajęcia: Adam Wrzesiński

Zespół: Julia Gałas, Maria Michalak-Nowak, Natalia Stroiwąs, Dominik Zakrzewski, Paweł Żurawski

Teatr „Zbożowy”

Witold Gombrowicz

Historia

reżyseria: Dorota Anyż

Teatr „Zbożowy”, prowadzony przez Fundację Studio TM Doroty i Artura Anyżów, działa od 15 lat. Otacza mecenatem artystycznym uzdolnioną młodzież z Kielc i okolic, organizując dla niej warsztaty, spektakle teatralne, eventy artystyczne, konkursy, wyjazdy na przeglądy i festiwale. Piętnastu Adeptów Teatru Zbożowego kontynuowało swoją pasję na uczelniach artystycznych w kraju i za granicą, zdobywając zawodowe dyplomy aktorskie i pełnią obecnie rolę Honorowych Ambasadorów Fundacji Studio TM. Fundacja Studio TM w pracy artystycznej wykorzystuje metodę dramartyzmu, polegającego na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, emocji, mowy, fizyczności, wyobraźni, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej i konsekwencji, i realizowanego technikami teatralnymi.

Historia to spektakl o trudnych relacjach rodzinnych. O buncie młodego pokolenia przeciw zasadom narzuconym przez dorosłych. Każdy ma prawo do własnych wyborów, własnych ideałów. A walka o nie jest trudna i bolesna. Ale nie można zejść z raz obranej drogi. Po to podejmujemy decyzje, żeby ponosić konsekwencje i czynić sobie ziemię poddaną, według własnego scenariusza.

Teatr „Zbożowy”: Fundacja Studio TM, ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce

Prowadzący zajęcia: Artur Anyż

Zespół: Piotr Dziura, Karolina Saługa, Andrzej Tusień, Jakub Woźniak

Teatr „Bez didaskaliów”

Martyna Chodowska

Ja, kilkunastoletnia?

reżyseria: Martyna Chodowska

Zespół rozpoczął swoją działalność artystyczną w 2014 roku w Gimnazjum nr 9 w Lublinie. Obecnie członkami teatru są uczniowie lubelskich liceów oraz studenci, będący rezydentami Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Widowiska zrealizowane przez nasz teatr zostały docenione na wielu konkursach.

Spektakl jest efektem kilkumiesięcznych działań teatralnych w ramach Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Lublin. Inspiracją stały się zarówno rekwizyty z przeszłości (rodzinne pamiątki czy albumy), jak i poezja. Ważny okazał się nie tylko sam spektakl, ale i proces przygotowań, obfitujący w niezwykłe spotkania z cudownymi ludźmi, warsztaty teatralne, nieoczekiwana fascynacja grupy choreografią i taneczne próby, dynamiczna praca z żywym, poetyckim słowem. To wszystko okazało się drogą docierania do własnych przeżyć i doznań.

Teatr „Bez didaskaliów”: XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin

Prowadząca zajęcia: Martyna Chodowska

Zespół: Anna Bajun, Dorian Dolina, Aleksander Kądziela, Julia Kowalczyk, Daria Kuwałek, Maksymilian Marek, Paweł Olszański, Albert Papliński, Krzysztof Piotrowski, Antoni Rosjan, Julia Sadurska, Michalina Sender, Gabriela Wolska

Teatr „Tu”

Marta Guśniowska

ONY

reżyseria: Artur Geremek

Holger Schrober

Hikikomori

reżyseria: Artur Geremek i Nikola Johymczyk

Teatr „Tu” formalnie działa od września 2010 roku. W Miejskim Centrum Kultury, które udostępnia mu salę sceniczną, powstają pomysły i spektakle. Grupa spotyka się w każdy piątek i jest otwarta dla młodzieży ze wszystkich szkół naszego miasta. Z teatrem współpracują studenci, absolwenci czarnkowskiego ogólniaka. Do tej pory przez szeregi teatru przewinęło się już blisko sześćdziesiąt osób, a przygotowane przedstawienia były grane nie tylko w Czarnkowie, ale także w Złotowie, Środzie Wielkopolskiej czy Rosku. Teatr gra dla dużych i małych, prowadzi też warsztaty teatralne dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach. Aktorzy teatru z sukcesami biorą udział w konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej.

ONY to oniryczna opowieść o dorastaniu i przemijaniu. Mały chłopiec podróżuje, szukając swojego zaginionego ojca, napotykając mnóstwo przygód, które z czasem zmieniają go w dorosłego. Bajka, która spotyka każdego z nas, w każdej chwili zmierzając zawsze do tego samego celu.

Hikikomori w języku japońskim oznacza „wejście do środka i niewychodzenie na zewnątrz”. To „ograniczenie do przebywania w zamkniętej przestrzeni domu”. Czy współczesny człowiek ucieka od innych ludzi? Dlaczego stajemy się wbrew naturze samotnikami? Co jest powodem naszych lęków? To historia wyizolowania jednostki od społeczeństwa i próba odpowiedzi dlaczego tak się dzieje?

Teatr „Tu”: Miejskie Centrum Kultury, ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków

Prowadzący zajęcia: Artur Geremek

Zespół: Oliwia Andrzejewska, Anna Baranowska, Jowita Bednarek, Kinga Burzyńska, Iga Durejko, Norbert Dymek, Agata Fąka, Julia Grzybowska, Aleksandra Helwich, Justyna Jagła, Nikola Johymczyk, Pamela Kokot, Dominika Kowal, Katarzyna Nawrot, Alicja Nowak, Weronika Nowak, Aleksandra Ozorkiewicz, Maciej Piątek, Weronika Szmyt, Bartosz Wicher, Filip Wyrwa

Teatr „Rejwach”

Marlena Chudzik

Miłość na recepcie

reżyseria: Jakub Zawadzki

Teatr „Rejwach” działa w Ośrodku Teatralno-Edukacyjnym w Nagłowicach, prowadzonym przez Fundację Studio TM Doroty i Artura Anyżów. Zespół działa od 11 marca 2017 roku, początkowo w Gminnym Ośrodku Kultury, a od 2019 roku w Ośrodku Teatralno-Edukacyjnym im. Mikołaja Reja w Nagłowicach. Młodzi aktorzy odczuwają ogromną potrzebę tłumaczenia, porządkowania, komentowania i zrozumienia otaczającego ich świata przez swoje spektakle.

Miłość na recepcie to historia, która przytrafić się mogła każdemu z nas. Miłość może zdarzyć się wszędzie, nawet tam, gdzie wcale się tego nie spodziewamy. Może dać nam chwile szczęścia, bo nieważny jest czas i miejsce, bo wszędzie można odnaleźć sens swojego życia. Nie bójmy się kochać! To piękne uczucie, niezależnie od tego, w jakiej sytuacji postawi nas życie. A może właśnie osoba, którą obdarujemy tym uczuciem, potrzebuje tego bardziej niż tlenu…

Teatr „Rejwach”: Ośrodek Teatralno-Edukacyjny im. Mikołaja Reja, ul. Kacpra Walewskiego 6, 28-362 Nagłowice

Prowadzący zajęcia: Artur Anyż

Zespół: Julia Balińska, Weronika Pawłowska, Bartosz Skutnik, Radosław Warzyński, Jakub Zawadzki

Teatr „Off-Road”

Gabriela Zapolska

Ich czworo

reżyseria: Małgorzata Baryła

Stowarzyszenie składa się z młodych ludzi, wykształconych w wielu dziedzinach sztuki oraz dzielących zamiłowanie do tworzenia kultury, zwłaszcza teatru. Głównym założeniem Teatru Off-Road jest propagowanie teatru wśród społeczeństwa. Mamy na celu wszechstronny rozwój, od teatru edukacyjnego po teatr alternatywny i offowy. Organizujemy między innymi warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, działania artystyczne w przestrzeni publicznej czy spotkania ożywiające życie kulturalne w naszym mieście. Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło w listopadzie 2018 roku pod nazwą Niezależny Teatr Nieoetykietkowani, aby w czerwcu 2020 roku oficjalnie zmienić nazwę na Teatr Off-Road.

„Ja jestem ludzka dusza! Ja jestem ten z głębiny szarej dziw. Ja jestem synteza ludzkich dusz”. Wracasz wspomnieniami do dzieciństwa. Analizujesz swoją drogę do dnia dzisiejszego. Jak wiele osób i czynów miało wpływ na miejsce, w którym się aktualnie znajdujesz? Tragedia widziana oczami dziecka, obserwującego kłamstwa, apatie wewnątrz własnego domu, zabiera widza przez powody rozpadu rodziny. Rozpoczynając od wspólnie spędzonego Bożego Narodzenia, kończąc w okolicach Nowego Roku. Spektakl ten jest modernizacyjną wersją dramatu Gabrieli Zapolskiej. Bohaterowie tego dramatu – współcześni ludzie, odgrywający dość trywialną, a powszednią historię małżeńskiej zdrady.

Teatr „Off-Road”: Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr Off-Road, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze

Prowadzący zajęcia: zespół

Zespół: Anna Braun, Wiktoria Frąckowiak, Jakub Gaweł, Aleksandra Kądziołka, Julia Krzywicka, Arkadiusz Nadarzewski, Maciej Nowobilski, Maria Rorot, Tatiana Rusek, Martyna Samiec, Krystyna Szymura, Sandra Zowada

Teatr „Rozregulowani”

Witold Gombrowicz

Iwona

reżyseria: Małgorzata Baryła

Rozregulowani to młodzieżowa grupa teatralna, działająca od 2001 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu pod artystyczną opieką reżysera i scenografa Małgorzaty Baryły. Nasze spektakle to różne formy prezentacji teatralnej: od teatru dramatycznego przez formy muzyczne, plastyczne, pantomimiczne, monodramy oraz happeningi. To, co tworzymy, uzależnione jest od zainteresowań grupy oraz aktualności podejmowanego tematu. Liczy się wszechstronność i rozwój młodych artystów, dobra zabawa w grupie oraz realizacja teatralnej fascynacji. Realizujemy również projekty kulturalne, wyjeżdżamy ze spektaklami teatralnymi i uczestniczymy w przeglądach i festiwalach teatrów amatorskich od miejskich po ogólnopolskie i tworzymy ile się da, żeby dać upust nieposkromionej młodzieńczej energii.

To niezwykle eklektyczne i emocjonujące widowisko, wciągające widza od pierwszej sekundy. Modernistyczne podejście do pierwowzoru Witolda Gombrowicza nie jest nachalnym ukazaniem tematu „na siłę”, a przyswajalnym i ciekawym sposobem na prezentacje mechanizmów społecznych i konwenansów. Czarno-czerwony dress code aktorów oraz makijaż pozwalają na nieco groteski, z którą w końcu tak mocno kojarzony jest pierwowzór.

Teatr „Rozregulowani”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3, ul. Opolska 29, 41-800 Zabrze

Prowadząca zajęcia: Małgorzata Baryła

Zespół: Paulina Biegańska, Magdalena Cebula, Oliwer Cieślak, Emilia Gola, Karolina Hewlik, Paulina Kalemba, Amelia Konieczka, Hanna Płoneczka, Anna Siedlecka, Michał Szymański, Emilia Wrzosok, Oliwia Wywrót

Stowarzyszenie WTOOPA

Zbigniew Rudecki, Konrad Sobczak, Michał Stachowski, Wojciech Włodarski, Robert Wroński

WTOOPA Press

Rafał Dubel, Krzysztof Grzybczyk, Adam Jabłoński, Aleksander Kowalczyk, Justyna Rubajczyk

Obsługa techniczna

Michał Piosek, Wojciech Włodarski

Wolontariat

Julia Balcerzak, Piotr Kawczyński, Stanisław Nowak, Marcel Piechol, Konrad Sobczak, Nikodem Tokarski, Gleb Tretiak, Robert Wroński