Uczestnicy

W XV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Zduńska Wola 2019 weźmie udział jedenaście zespołów teatralnych, reprezentujących sześć województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie dwanaście spektakli.

Grupa Teatralna „Rampa”

Friedrich Dürrenmatt

   Wizyta

reżyseria: Nina Wolska

Grupa Teatralna „Rampa” w zmiennym składzie pracuje czwarty rok. W skład zespołu wchodzą osoby w wieku od 16. do 18. roku życia. W tym roku wzięliśmy na warsztat dramat Friedricha Dürrenmatta Wizyta starszej pani, gdyż wątek wszechwładzy pieniądza oraz etyki i moralności z tym związanych uważamy za ważny i niestety zawsze aktualny, zaś język dramatu, rozprawiający się z tym tematem bez patosu i moralizatorskiego zadęcia, po prostu nam się spodobał. Wprawdzie reżysera kosztowało dużo pracy stworzenie zwartego, kilkustronicowego scenariusza z prawie 100 stron oryginału, ale podjęła wyzwanie i tak powstał nasz spektakl.

Wizyta w groteskowy sposób ukazuje konflikt interesu zbiorowości i jednostki, podaje w wątpliwość obowiązujące normy etyczne, skłaniając widza do refleksji nad trwałością i niezawodnością elementarnych wartości współczesnej cywilizacji.

Grupa Teatralna „Rampa”: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. Korczoka 98, 41-806 Zabrze

Prowadząca zajęcia: Nina Wolska

Zespół: Maja Gaweł, Wiktoria Horba, Marcel Kowalewski, Oskar Kuboń, Zuzanna Trocha, Paweł Wiśniowicz, Klaudia Wrona

Grupa Teatralna „Ło/men”

Henryk Bardijewski

   Dieta

reżyseria: zespół

Monika Prokulewicz

   Kenopsia

reżyseria: Monika Kazimierczyk

Młodzieżowa Grupa Teatralna „Ło/Men” działa i tworzy od sześciu lat w Miejskim Ośrodku Kultury w Lubawie, skupiając młodzież szkół ponadpodstawowych i wszystkich tych, którym teatr w duszy gra. Zespół spotyka się cyklicznie, szlifując warsztat, opracowuje spektakle oraz włącza się w działania lokalne, aby zagospodarować czas dzieciakom i mieszkańcom Lubawy. Ważnym elementem są również wyjazdy na przeglądy, festiwale i spotkania teatralne, gdzie zespół prezentuje swój dorobek artystyczny, bierze udział w warsztatach i nabiera scenicznego doświadczenia.

Gdyby kiedyś udało mi się stąd wyjść, pozwoliłbym sobie być szalony, bo wszyscy jesteśmy szaleni. Najgorsi są ci, którzy o tym nie wiedzą, bo powtarzają tylko to, co każą im inni…

Każdemu od czasu do czasu potrzebne jest zatrzymanie czasu… Nieplanowana bezczynność choćby na przystanku może okazać się zbawienna, może wpłynąć na życiowe plany, relacje i decyzje… O ile dobrze tę bezczynność wykorzystamy. Zatem bądźmy czujni!

Grupa Teatralna „Ło/men”: Miejski Ośrodek Kultury w Lubawie, ul. Rzepnikowskiego 44, 14-260 Lubawa

Prowadząca zajęcia: Monika Kazimierczyk

Zespół: Paweł Behrendt, Weronika Biedrzycka, Marcelina Gryz, Maciej Grzywacz, Antonina Kaczmar, Hanna Kaczmar, Marta Kitłowska, Oliwia Kopańska, Kacper Kopański, Anna Neumann, Szymon Neumann, Kamil Szóstak

Teatr „Rebelia”

Maria Grabińska

   Elementarz

reżyseria: Maria Grabińska

W obecnym składzie pracujemy już ze sobą drugi rok. Spotkaliśmy się dzięki naszej ukochanej instytucji zwanej Łaskim Domem Kultury. Zaczynaliśmy naszą współpracę od zera. Metodą prób i błędów, ale ciągle do przodu. Zarówno aktorzy, jak i instruktor są wyjątkowo młodzi, ale pełni energii. Na WTOOPĘ przyjeżdżamy, aby nauczyć się co nieco od kolegów „po fachu”, nabyć doświadczenia i podzielić się naszą miłością do teatru.

Elementarz (łac. elementarius – początkowy) to książka wprowadzająca w najbardziej podstawowe zagadnienia jakiejś dziedziny, zbiór elementarnej wiedzy, niekiedy także synonim poważanej książki z bazą do budowania własnej wiedzy czy systemu wartości oraz zasad. Ta prosta definicja opisuje to, co zobaczymy na scenie. Spektakl Elementarz opowiada o samorozwoju, kreowaniu rzeczywistości i pokazuje zbiór elementarnych etiud, które połączone razem tworzą historię… Jaką? Przekonajcie się sami.

Teatr „Rebelia”: Łaski Dom Kultury, ul. Narutowicza 11, 98-100 Łask

Prowadzący zajęcia: Maria Grabińska

Zespół: Bartosz Grudziński, Oliwia Krzemińska, Helena Marciak, Hubert Stanaszek, Amelia Woźniak

Teatr „4H”

Michał Stachowski

   Rozmowa z H.

reżyseria: zespół

Grupa i nazwa „zespołu” zostały przyjęte specjalnie na potrzeby XV WTOOPY… na ten jeden, mamy nadzieję, że wyjątkowy spektakl, który jego twórcy dedykują Hubertowi. Na scenie wystąpią dwaj aktorzy lubelskiego Teatru „Panopticum”.

W życiu każdego człowieka zdarzają się chwile, kiedy padają pytania, na które nie potrafimy znaleźć logicznej odpowiedzi. W życiu każdego młodego człowieka również są takie momenty. Może ten spektakl pomoże Wam odnaleźć właściwą odpowiedź na trudne pytania…

Teatr „4H”: Lublin

Zespół: Emil Janczak, Jakub Kalinowski

Teatr „Przebudzeni”

Monika Kazimierczyk, Dariusz Wychudzki

   Szatnia

reżyseria: zespół

„Przebudzeni” funkcjonują od 2003 roku przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Ostródzie. Grupa propaguje przede wszystkim teatr ruchu i muzyki. Teatr to dla grupy swoista forma terapii i wyrażenia siebie, a spektakle to swego rodzaju manifesty, nad którymi zespół pracuje wspólnie. „Przebudzeni” uczestniczą najczęściej w festiwalach osób pełnosprawnych, burząc przy tym mity i stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Spektakl inspirowany jest twórczością Tadeusza Kantora. Jest syntezą między tym, co było, co jest i co będzie lub co może być. To zderzenie przeszłości, historii postaci z teraźniejszością, aktualnym położeniem, tzw. byciem w niebycie. Wrzuceni w przestrzeń, w Szatnię, pytają, „co dalej”? Spektakl to swoisty rachunek sumienia bohaterów, a jednocześnie odbiorców. Stawia pytania o zasadnicze wartości i relacje międzyludzkie, o sens życia. Zatem „jak żyć, by nadal być?”. Akcji towarzyszy uczucie odrealnienia, nieważkości, a wszystko, by zatrzymać widza, skłonić do refleksji nad „sztuką życia i umierania”.

Teatr „Przebudzeni”: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 19a, 14-100 Ostróda

Prowadząca zajęcia: Monika Kazimierczyk

Zespół: Adam Adamski, Mateusz Bałdyga, Aleksander Bindas, Bartosz Foryński, Justyna Ilasz, Justyna Kudlak, Paweł Łukasik, Agnieszka Marchlewska, Natalia Olszewska, Zdzisław Pajka, Dominik Pawłowski, Iwona Połeć, Brygida Sajdak, Izabela Stefaniak, Mira Wójcik, Patryk Wóltański, Dariusz Wychudzki

Grupa Teatralna „Novi”

Jan Drda

   Igraszki z diabłem

reżyseria: Jacek Gawroński

Grupa Teatralna „Novi” powstała w 2015 roku i działa przy Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Skład zespołu stanowi młodzież w wieku od 16 do 22 lat. W 2017 roku za spektakl Bal w operze wg Juliana Tuwima zespół zdobył Grand Prix na XV Dolnośląskich Spotkaniach Teatralnych „Chochoł”, a w 2018 roku Nagrodę Specjalną za Parady Jana Potockiego. W ubiegłym roku odbyła się premiera przedstawienia Folwark ludzi wg Folwarku zwierzęcego Georga Orwella, który to spektakl cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród widzów.

W tym roku zespół przygotował komedię pt. Igraszki z diabłem Jana Drdy. Mamy nadzieję, że prezentacja przedstawienia będzie dla widzów okazją do przeniesienia się w krainę żartu i uśmiechu, towarzyszących zespołowi w czasie pracy nad spektaklem. Bardzo dziękujemy za zaproszenie naszego zespołu na tegoroczną zduńskowolską WTOOPĘ – przyjeżdżamy do was ciekawi nowych doświadczeń i wrażeń.

Grupa Teatralna „Novi”: Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży, ul. Kołłątaja 20, 50-007 Wrocław

Prowadzący zajęcia: Jacek Gawroński

Zespół: Jagoda Dziambor, Lilja Gejderich, Oskar Hofman, Dorota Januszkiewicz, Nikol Juszczyk, Wiktoria Krysiak, Michalina Luberańska, Jagoda Marcinkowska, Monika Mikosik, Iga Mikuśkiewicz, Wojciech Niedzielski, Mateusz Nosek, Klaudia Pawłowska, Jacek Posielężny, Dominika Siwiec, Magdalena Śliwka, Gabriela Torz, Maciej Woźniak

Teatr „Światło i Cień”

Członkowie naszej grupy mają od 17 do 22 lat i w obecnym składzie pracujemy od 5 lat. Na początku działaliśmy w kółku teatralnym przy Gimnazjum nr 13 w Olsztynie. Dziś tworzymy stowarzyszenie, pracując bez nadzoru reżysera. Nasz ostatni spektakl, Park, jest pracą całego zespołu, począwszy od scenariusza, a na choreografii kończąc. Premiera odbyła się w czerwcu ubiegłego roku na Płośnickim Lecie Teatralnym. Opowiada o wkraczaniu w dorosłość młodych ludzi, o związanych z tym emocjach i problemach oraz o relacjach między młodzieżą a rodzicami na tym etapie życia. Tworząc spektakle, staramy się poruszać ponadczasowe tematy i zależy nam na jak największej liczbie odbiorców, których dotyczy wybrana przez nas problematyka.

Teatr „Światło i Cień”: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Prowadzący zajęcia: Alan Garela

Zespół: Małgorzata Chojnowska, Nikola Nowek, Alicja Stachulska, Karolina Sudoł

Teatr „ADHD”

Anton Czechow

   Życiorys

reżyseria: Nina Wolska i zespół

ADHD z Pałacu Młodzieży w Katowicach działa pod opieką Niny i w obecnym składzie pierwszy rok. W skład zespołu wchodzą osoby w wieku od 12. do 16. roku życia. Grupa wzięła na warsztat jedno z opowiadań Antona Czechowa, gdyż bawiąc się metodą improwizacji, wykorzystywali różne utwory tego autora, a to właśnie spodobało się zespołowi tak bardzo, że postanowili stworzyć na jego kanwie scenariusz, a następnie spektakl.

Czechow imponuje zwięzłą ścisłością słowa na równi z precyzją obserwacji i subtelnością psychologii. Dowcip inscenizowanych w spektaklu zdarzeń spotyka się z refleksją nad istotą ludzkiego żywota, ukazując w niepozbawiony humoru sposób dystans pisarza do świata i jego mądry oraz kochający stosunek do ludzi. Dla ADHD to opowieść o nas dla nas samych oraz o wszystkich nas, którzy byli kiedyś, są i będą.

Teatr „ADHD”: Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice

Prowadząca zajęcia: Nina Wolska

Zespół: Tymoteusz Dąbrowski, Radosław Dyrbuś, Nina Klinowska, Martyna Lippik, Łucja Strzoda, Gennaro Turco

Teatr „Agrafka”

Marta Guśniowska

   Kaszalot

reżyseria: Iga Jambor-Skupniewicz

Teatr „Agrafka” istnieje od 2012 roku, a jako stowarzyszenie od 2014 roku. Powstał w Chełmnie z inicjatywy Igi Jambor-Skupniewicz, która skupiła teatralną młodzież w ruchu amatorskim. Przez zespół aktorski przewinęło się sporo ludzi. Obecnie pozostał trzon teatru – aktorki, które z „Agrafką” związane są od początku, bądź prawie początku. Tworzymy rodzinę teatralną. Iga jest mamą, reszta jest dziećmi… Niestety we wrześniu ubiegłego roku nasza teatralna rodzina musiała pożegnać jednego z nas. Odszedł Hubert, który był wspaniałym Agrafkiem. A teraz gramy dla Huberta.

Kaszalot – kasza w lot! A może nielot? Zadawałeś sobie kiedyś pytanie: „czyj jesteś?”. My też nie, ale Kaszalot nieustępliwie szuka odpowiedzi na to pytanie. Wybierz się razem z nim i Pchłą w tę niebezpieczną podróż, aby dowiedzieć się, czyj tak naprawdę jesteś. Spektakl znajdzie swoich amatorów zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Teatr „Agrafka”: Stowarzyszenie Teatr Agrafka, ul. Toruńska 25, 86-200 Chełmno

Prowadząca zajęcia: Iga Jambor-Skupniewicz

Zespół: Dorota Kos, Martyna Mróz, Klaudia Rogalska, Sylwia Szczęsna

Teatr „Fundamentum”

Katarzyna Dworak, Paweł Wolak

   Wierna wataha

reżyseria: Zbigniew Rudecki

Grupa działa przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Nazwa grupy wzięła się od szkolnej piwnicy, w której odbywają się próby (łac. fundamentum). Szkolny teatr działa od prawie 13 lat i dla wielu osób stanowi swego rodzaju sposób na życie. Wchodząc na scenę, za każdym razem młodzi pasjonaci odkrywają coś nowego.

Wierna wataha ukazuje podobieństwo świata doczesnego oraz wczesnosłowiańskiego w aspektach zamkniętego kręgu i dozy ortodoksji. Jakie skutki mają nie nasze wybory? Jak bardzo świat się zmienił, a może w jakiejś części nie zmienił się wcale? Zawsze warto się zatrzymać w codziennym biegu i zadać sobie pytanie: „Nasze odruchy są nadal zwierzęce?”.

Teatr „Fundamentum”: Zespół Szkół Elektronicznych, ul. Łaska 61, 98-200 Zduńska Wola

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Rudecki

Zespół: Ewa Agaś-Lange, Joanna Dobrowolska, Filip Majewski, Adrian Ochman, Paulina Rejniak, Wojciech Więch

Teatr „Face To Face”

Marius von Mayenburg

   Pasożyty

reżyseria: Zbigniew Rudecki

Magdalena Drab

   Film odcinkowy z ludźmi w tle

reżyseria: Zbigniew Rudecki

Działa od 9 lat w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i skupia młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdego roku zespół bierze udział w ogólnopolskich festiwalach i przeglądach teatralnych, zdobywając różne nagrody i przede wszystkim rozwijając aktorskie umiejętności dzięki uczestniczeniu w warsztatach teatralnych. Kochamy to, co robimy.

Toksyczne relacje ludzi prowadzą do autodestrukcji. Spektakl odpowiada na pytania: Dlaczego tak jest? Jakie relacje rządzą ludźmi? Gdzie szukać rozwiązania konfliktu i za jaką cenę? Kim albo czym jest tytułowy pasożyt? Cóż… każdy z nas hoduje w sobie pasożyta, który świadomie karmiony pożera nas od środka.

Czarna komedia lub angielski humor – tak w skrócie można określić charakter sztuki. W dobie sitcomów i medialnej papki ludzie traktujący swoje życie jak więzienie pozbawieni są nadziei, do której paradoksalnie dążą. Ograniczenie terytorialne i umysłowe powoduje konflikty i pseudoobronę wartości.

Teatr „Face To Face”: Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 17, 98-220 Zduńska Wola

Prowadzący zajęcia: Zbigniew Rudecki

Zespół: Szymon Beznosiński, Martyna Bochen, Izabela Borkowska, Oliwia Filipczak, Jakub Gwiazda, Mikołaj Kobryń, Cyprian Madej, Natalia Marczewska, Jakub Matusiak, Justyna Rubajczyk, Kornel Sowiński, Agata Stoparczyk, Maciej Walczak

Stowarzyszenie WTOOPA

Maja Cybulska, Krystian Hinz, Emil Janczak, Jakub Kalinowski, Zbigniew Rudecki, Janusz Sikora, Michał Stachowski, Kacper Tomczyk, Monika Weis, Wojciech Włodarski, Joanna Wojcieszek, Robert Wroński

WTOOPA Press

Katarzyna Borkowska, Oliwia Bulzacka, Maja Cybulska, Małgorzata Foszpańczyk, Marcin Grabia, Tomasz Klimaszewski, Dominik Kowasz, Karolina Lapeta, Witold Rajczak, Bolesław Sysio, Hanna Tarasiewicz, Monika Weis, Paulina Witczak, Justyna Zdunek

Obsługa techniczna

Maciej Kalinowski, Jakub Niewiadomski, Robert Wroński

Wolontariat

Patryk Biernat, Jakub Cierpikowski, Gabriel Gotkowicz, Krystian Hinz, Emil Janczak (Lublin), Jakub Kalinowski (Lublin), Karol Klimaszewski, Konrad Mazurkiewicz, Dawid Nowicki, Jakub Oszust (Lublin), Jakub Piechota, Grzegorz Popiołek (Lublin), Kacper Rychlik, Janusz Sikora, Kacper Tomczyk