Warsztaty

Warsztaty dla uczestników Spotkań Teatralnych odbędą się w dniach 21-22 marca (sobota – niedziela) w godzinach 9.00-13.15 (w warsztatach tych mogą oczywiście brać udział również opiekunowie zespołów i obsługa techniczna).

Uczestnicy zostaną podzieleni na sześć grup, z których każda w trakcie jednego dnia weźmie udział w trzech 75-minutowych warsztatach.

Łącznie uczestnicy wezmą udział w sześciu warsztatach:

 1. Emisja głosu
  prowadzący: Michał Stachowski (Kraków)
 2. Taniec i improwizacja ruchowa
  prowadzące: Julia Dąbrowska, Karolina Gustaw (Lublin)
 3. Warsztaty aktorskie
  prowadząca: Beata Passini (Lublin)
 4. Etiudy teatralne
  prowadzący: Zofia Gołaj, Zuzanna Michalczuk (Lublin)
 5. Budowanie zespołu przez integrację
  prowadząca: Joanna Włodarska (Kraków)

 6. prowadzący: … (…)