Uczestnicy

W XVIII Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Lublin 2020 weźmie udział dziesięć zespołów teatralnych, reprezentujących sześć województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie jedenaście spektakli.

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Teatr „…”

  

reżyseria: …

Teatr „…”

Teatr „…”: 

Prowadząca zajęcia:

Zespół:

Stowarzyszenie WTOOPA

Obsługa techniczna

WTOOPA Press

Wolontariat