Aktualności
28.2.2020
Beata Passini

Warsztaty aktorskie poprowadzi BEATA PASSINI, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, filia we Wrocławiu. Od kilku lat współpracuje z grupą NeTTheatre w Lublinie, a gościnnie z Teatrem Lalki i Aktora w Opolu. W latach 2013-2014 brała udział w projekcie artystyczno-badawczym „Dynamika Metamorfozy”, prowadzonym przez Pawła Passiniego, Elżbietę Rojek i Przemysława Wasilkowskiego w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego. Przez kilka lat współpracowała z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Brała udział m.in. w spektaklu Scat w reżyserii Wojciecha Kościelniaka i muzyką Leszka Możdżera, a także w koncercie Wojciecha Kościelniaka „Zegar”. Prowadziła śpiewaną konferansjerkę podczas Przeglądu Piosenki Aktorskiej. W 2016 r. wraz zespołem DRood’s Brothers brała udział w gali konkursu „Europejski Poeta Wolności” z koncertem „Słowa skrzydlate. Bukiet piór” i w tym samym roku zagrała z tym zespołem utwór Wyspiańskiego Requiem w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w reżyserii Pawła Passiniego. Ponadto brała udział w Tableau Vivant. Żywy Obraz w Rzeszowie w reżyserii Mike’a Hentza z Berlina w ramach festiwalu „Wschód Kultury”.

27.2.2020
Teatr „ADHD”

TEATR „ADHD” (Katowice) – Jeleń
(sobota, godz. 21.30)

Teatr „ADHD” z Pałacu Młodzieży w Katowicach działa pod opieką Niny Wolskiej i w obecnym składzie drugi rok. W skład zespołu wchodzą osoby w wieku od 13. do 17. roku życia.

Jak zawsze w przypadku Mrożka – przenikliwie i ponadczasowo. Niewinna z pozoru sytuacja w kolejce górskiej, przekształca się w przypowieść o totalitaryzmie i zbiorowej głupocie, manifestowanej wiarą w głoszoną przez samozwańczego wodza ideologię. A kto nie podda się zbiorowej psychozie, zachowując obojętność, ten zostanie odrzucony przez społeczność i wysadzony z kolejki.

26.2.2020
Julia Dąbrowska i Karolina Gustaw

Hej, z tej strony Julka (JULIA DĄBROWSKA) i Karo (KAROLINA GUSTAW)! Na co dzień tańczymy w Zespole Tanecznym „Arabeska” w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, a rok temu zakochałyśmy się we WTOOPIE! W marcu będziemy miały przyjemność po raz kolejny poprowadzić dla Was warsztaty… tym razem z improwizacji tanecznej. Będzie super, więc wpadajcie! Do zobaczenia!

PS. Nie zapomnijcie zabrać ze sobą wygodnego stroju do ćwiczeń i butelki wody.

25.2.2020
Teatr „Kompromisu Nie Będzie”

TEATR „KOMPROMISU NIE BĘDZIE” (Sopot) – Caramba!
(niedziela, godz. 21.45)

Teatr „Kompromisu Nie Będzie” istnieje od 2015 roku. Jesteśmy z Sopotu. Działamy we dwie. Kochamy absurd i groteskę. Początkowo tworzyłyśmy nasze spektakle od Luterka do Luterka (Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych w Wejherowie), następnie w 2017 roku udało nam się pojechać dalej i zaprezentować naszą pracę podczas Brodnickiej Uczty Teatralnej, gdzie zdobyłyśmy pierwszą nagrodę. Rok później, również w Brodnicy, po raz pierwszy pokazałyśmy Carambę!, która została nagrodzona wtedy drugą nagrodą. Zawiesiłyśmy działalność do jesieni 2019 roku, aż do V Lubawskiego Maratonu Teatralnego, na którym pokazałyśmy zupełnie odnowioną Carambę! Następnie zaprezentowałyśmy ją na Luterku 2019, gdzie została doceniona przez jury i jury młodzieżowe. Tworzymy w duchu DIY, starając się wydać jak najmniej pieniędzy i nie poddać się nihilistycznym myślom, frapującym wchodzącego w dorosłość człowieka. Do tej pory stworzyłyśmy cztery autorskie „spektakle”: Kraina, Istnieje inne wyjaśnienie, The war is over oraz Carambę!

Spektakl Caramba! jest krytyką teatru i nas samych. Próbujemy odnaleźć celowość naszego grania oraz grania w ogóle. Inspiruje nas to, co zaobserwowałyśmy na wielu przeglądach i konkursach teatralnych. Oparłyśmy ten spektakl na własnych doświadczeniach i trudnościach z tworzeniem autorskich dzieł.

24.2.2020
WTOOPA 2.0

WTOOPA 2.0 skierowana jest do wszystkich, którzy WTOOPili lub WTOOPić zamierzają. Przede wszystkim zapraszamy ludzi pozytywnie zakręconych i kreatywnych. Organizatorów już istniejących edycji, jak również tych, którzy do zorganizowania własnej edycji się przymierzają w bliskiej lub dalszej perspektywie. Ludzi, którzy chcieliby zająć się obsługą techniczną, zwłaszcza oświetleniowców i „złote rączki” wszelkiej maści. Ponadto grafików, fotografików, filmowców oraz wszystkich, którym nieobce są media i dobra zabawa. Bardzo mile widziani są też ci, którzy potrafią sprawnie i błyskotliwie operować piórem. Zapraszamy dziennikarzy oraz krytyków teatralnych. Osoby, które zainteresowane byłyby prowadzeniem własnych warsztatów teatralnych (aktorstwo, reżyseria, scenografia, oświetlenie, charakteryzacja, pantomima, teatr tańca, teatr lalkowy, improwizacja, emisja głosu, śpiew, rytmika, fryzjerstwo, ruch sceniczny, balet, taniec i wszystko, co tylko może wiązać się z teatrem, a okaże się pomocne młodym pasjonatom teatru). I wreszcie zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w wolontariacie podczas organizowanych WTOOP, bo WTOOPA to impreza, która wymaga ogromnej ilości sił i zaangażowania, ale przynosi mnóstwo radości i satysfakcji.

23.2.2020
Teatr „Fundamentum”

TEATR „FUNDAMENTUM” (Zduńska Wola) – Wierna wataha
(sobota, godz. 17.00)

Teatr „Fundamentum” działa przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli. Nazwa grupy wzięła się od szkolnej piwnicy, w której odbywają się próby (łac. fundamentum). Szkolny teatr działa od prawie 14 lat i dla wielu osób stanowi swego rodzaju sposób na życie. Wchodząc na scenę, za każdym razem młodzi pasjonaci – na co dzień uczniowie klas o profilu informatyk lub elektronik – odkrywają coś nowego.

Wierna wataha ukazuje podobieństwo świata doczesnego oraz wczesnosłowiańskiego w aspektach zamkniętego kręgu i dozy ortodoksji. Jakie skutki mają nie nasze wybory? Jak bardzo świat się zmienił, a może w jakiejś części nie zmienił się wcale? Zawsze warto się zatrzymać w codziennym biegu i zadać sobie pytanie: „Nasze odruchy są nadal zwierzęce?”.

22.2.2020
Joanna Włodarska

JOANNA WŁODARSKA (z d. Wojcieszek) z WTOOPĄ jest od samego początku, czyli od 2013 roku, kiedy to działała jako wolontariuszka. Posiada dość nietypowy umysł – jednocześnie ścisły i artystyczny. Na co dzień buduje wirtualne roboty i zarządza zespołem projektowym. Jednak jej pasją jest teatr amatorski. Po raz pierwszy zetknęła się z nim w wieku 6 lat, kiedy obejrzała szkolne przedstawienie jasełkowe wystawiane przez ósmoklasistów i już wtedy wiedziała, że ona też tak chce. W liceum grała w lubelskim zespole „Oksymoron”, na studiach zaś w Teatrze „Między Wierszami”. Jej filozofią życiową jest „zaakceptować to, na co nie mamy wpływu, i odkrywać to, na co mamy”. Uwielbia koty, czytanie książek, podróże, jazdę na rowerze, jedzenie bez i spanie. Poprowadzi warsztaty „Budowanie zespołu przez integrację”.

PS. No i od ubiegłego roku jest szczęśliwą żoną jednego z założycieli WTOOPY – Tuśka 🙂

21.2.2020
Stowarzyszenie WTOOPA

Organizatorem głównym wszystkich edycji WTOOP jest powołane do życia pod koniec 2017 roku Stowarzyszenie WTOOPA. Główne cele Stowarzyszenia to:
– Stworzenie ogólnopolskiej sieci spotkań amatorskich zespołów teatralnych, w tym amatorskich zespołów teatralnych, skupiających osoby niepełnosprawne oraz młodzież z ośrodków wychowawczych, zarówno instytucjonalnych, jak i pozainstytucjonalnych, spotykających się w trakcie całego roku podczas Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych „WTOOPA”.
– Rozwój i promocja teatru oraz innych dziedzin sztuki, zwłaszcza wśród młodzieży.
– Integracja różnych środowisk artystycznych.
– Utrzymywanie kontaktów oraz realizacja wspólnych projektów z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z kraju i zagranicy.
– Działalność edukacyjna, wychowawcza oraz terapeutyczna przez sztukę.
– Propagowanie tolerancji, szerzenie wielokulturowości oraz działań na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela.
– Prowadzenie działalności prospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych patologiami społecznymi, grup dysfunkcyjnych oraz osób zagrożonych marginalizacją.
– Działania na rzecz swobodnego dostępu do edukacji i informacji kulturalnej, niezbędnej do rozwoju społeczeństwa.

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie.

Oczywiście wszystkich chętnych zapraszamy do przystąpienia do Stowarzyszenia, dzięki czemu będziecie mogli mieć wpływ na naszą działalność, a także możliwość częstszego bywania na WTOOPACH!

20.2.2020
Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”

Jesienią 1956 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Lublinie, który miał swoją siedzibę na Zamku Lubelskim, zrodził się pomysł powołania Młodzieżowego Domu Kultury. W trosce o polepszenie warunków pracy ówczesne władze oświatowe 1 października 1970 przekazały w użytkowanie MDK staromiejską XVII-wieczną kamienicę przy ul. Grodzkiej 11. Warto wspomnieć, że owa kamienica to dawna plebania, przynależna do najstarszego kościoła pw. św. Michała Archanioła. W latach 1862-1942 w budynku tym mieścił się żydowski Dom Sierot. Jedyną pozostałością po kościele św. Michała były jego fundamenty oraz zabytkowy Plac po Farze, na którym rosła rozłożysta akacja, od której Młodzieżowy Dom Kultury wziął swoją nazwę. Usytuowanie kamienicy w samym sercu Starego Miasta, samodzielność lokalowa, kreatywność pedagogów oraz bogata oferta programowa placówki zadecydowały, że Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” stał się przyjaznym i bardzo popularnym miejscem wśród lubelskich dzieci i młodzieży szkolnej.

Dzisiaj MDK jest miejską, publiczną oświatowo-wychowawczą placówką wychowania pozaszkolnego. Od 1991 r. placówkę prowadzi i finansuje Miasto Lublin, natomiast merytorycznie nadzoruje Kurator Oświaty. MDK realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze, profilaktyczne, kulturalne i prozdrowotne. Wychowankowie korzystają z różnych form wypoczynku i przygotowywani są do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Bogata, wieloletnia i systematyczna współpraca z placówkami oświatowymi, kulturalnymi, a także instytucjami pozarządowymi przynosi efekty w zakresie edukacji artystycznej, naukowej i technicznej, przyczyniając się do tego, że Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” jest ważnym i znanym ośrodkiem w Polsce. MDK obecnie prowadzi 150 zespołów zainteresowań, które skupiają ok. 1500 stałych uczestników. Placówka jest organizatorem ponad 80 imprez o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w których bierze udział ponad 50 tysięcy osób.

To tu właśnie działa od 1985 r. całkowicie WTOOPiony Teatr „Panopticum”, którego założycielem jest Mieczysław Wojtas. W tych gościnnych murach będą się odbywać wszystkie warsztaty podczas XVIII Ogólnopolskich Spotkań Teatralnych WTOOPA – Lublin 2020.

19.2.2020
Rozpoczynamy odliczanie!

KOCHANI WTOOPOWICZE! Właśnie rozpoczynamy odliczanie do pierwszej WTOOPY w 2020 roku, która odbędzie się w dniach 20-23 marca w Lublinie. W ciągu najbliższych 30 dni poznacie wszystkich uczestników, prowadzących warsztaty, cudownych wolontariuszy i organizatorów. Mamy nadzieję, że poznacie wspaniałych ludzi i nawiążecie mnóstwo nowych przyjaźni, a bardzo napięty program, który dla Was przygotowaliśmy, zaspokoi Wasze wszystkie teatralne potrzeby!