Uczestnicy

W XV Ogólnopolskich Spotkaniach Teatralnych „WTOOPA” Zduńska Wola 2019 weźmie udział dziesięć zespołów teatralnych, reprezentujących sześć województw. W trakcie Spotkań Teatralnych zaprezentowanych zostanie dziesięć spektakli.